Testar poser

12 Jun
by Petter, posted in Uncategorized   |  No Comments

Det handlar om en julshow om sex månader, och bilder plåtas idag till affisher och hemsida. Välkommen i december på Lunds Arena. Se mer på Julilunds hemsida

Tagged ,

Leave a Reply